Grow4Life is een initiatief van vier Barneveldse ondernemers: Timo Kruft (Midden Nederland Hallen), Evert-Hein Schuiteman (Schuiteman Accountants & Adviseurs), Ben de Wild (Ben de Wild Productions) en Bert Hiemstra (Hiemstra Media). We zetten ons kennis, netwerk en financiën
in voor weduwen en wezen in Afrika

Over Stichting Raise

Stichting Raise is een christelijke stichting die sinds 2012 kennis, netwerken en financiële middelen samenbrengt om het leven van weduwen en wezen in Afrika te verbeteren. Wij willen dat dat kinderen zonder ouders een thuis hebben, waar zij een christelijke opvoeding krijgen en in een liefdevolle omgeving veilig kunnen opgroeien. Om dat te bereiken voorzien we in voeding, huisvesting, scholing, werkervaring, werkgelegenheid en gezondheidszorg. Onze projecten zijn erop gericht om na verloop van tijd zelfstandig te kunnen opereren. 

Project in Malawi

De stichting exploiteert in Malawi twee boerderijen op 600 hectare grond om een mini-economie te creeren voor de bevolking. Op de boerderijen worden sojabonen, mais en macadamiabomen geteeld. Het doel is om de teelt van Macadamiabomen zo uit te breiden dat er  binnen vijf jaar 50.000 geplant zijn. De opbrengst is dan voldoende om alle doelen in het gebied te ondersteunen zoals weeshuizen, klinieken, waterpompen en scholen. 

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Raise wordt gevormd door:

  • Ben de Wild (voorzitter)
  • Henry Arends (secretaris)
  • Willem van Gent (penningmeester)
  • Lieke van Gent (algemeen bestuurslid)
  • Rudy Lubbersen (algemeen bestuurslid)
  • Wim de Kwant (algemeen bestuurslid)
  • Wim van de Munt (algemeen bestuurslid)
  • Inge Versteeg (secetaresse) 

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. Bestuurders ontvangen geen beloning voor de uitvoering van hun taken.

 

CONTACT

Bezoekadres
Grow4life Barneveld
Thorbeckelaan 123
3771 ED Barneveld

Wil je gelijk een tafel reserveren?
Vul dan onderstaand formulier in.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Voor meer informatie hiervan zie ons Privacy Statement.